انواع میوه خشک ایرانی

جهت سفارش عمده انواع میوه های خشک و کسب اطلاعات و لیست محصولات میوه خشک با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : 

مرکز پیام : 02143846176

مدیر فروش و نمایندگی ها: 09335257068

کارشناس فروش شرکتی : 09122060501

مدیرعامل / تولید : 09108876456

انواع میوه خشک ایرانی

بسته 100گرمي ميوه خشك
مخلوط ميوه خشك 8ميوه بخش فروش عمده اينترنتي  رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 6 كيلو گرم شامل : حداقل هشت مورد از ميوه هاي خشك سيب سفيد - سيب قرمز - پرتقال - نارنگي - آلو - هلو - كيوي - موز - خرمالو - شليل و گلابي     

بسته 100گرمي ميوه خشك

لطفاً تماس بگیرید
بسته 250 گرمي ميوه خشك
مخلوط ميوه خشك 8ميوه بخش فروش عمده اينترنتي  رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 6 كيلو گرم شامل : حداقل هشت مورد از ميوه هاي خشك سيب سفيد - سيب قرمز - پرتقال - نارنگي - آلو - هلو - كيوي - موز - خرمالو - شليل و گلابي     

بسته 250 گرمي ميوه خشك

لطفاً تماس بگیرید
بسته 500گرمي مخلوط ميوه خشك
مخلوط ميوه خشك 8ميوه بخش فروش عمده اينترنتي  رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 6 كيلو گرم شامل : حداقل هشت مورد از ميوه هاي خشك سيب سفيد - سيب قرمز - پرتقال - نارنگي - آلو - هلو - كيوي - موز - خرمالو - شليل و گلابي     

بسته 500گرمي مخلوط ميوه خشك

لطفاً تماس بگیرید
مخلوط میوه خشک 8میوه فله
مخلوط ميوه خشك 8ميوه بخش فروش عمده اينترنتي  رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 6 كيلو گرم شامل : حداقل هشت مورد از ميوه هاي خشك سيب سفيد - سيب قرمز - پرتقال - نارنگي - آلو - هلو - كيوي - موز - خرمالو - شليل و گلابي     

مخلوط میوه خشک 8میوه فله

لطفاً تماس بگیرید
سيب سفيد خشك اسلايس (عمده)
سیب سفيد خشک اسلایس - بدون پوست و هسته بخش فروش عمده اينترنتي /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 5 كيلو گرم      

سيب سفيد خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
سيب قرمز خشك عمده (عمده)
سیب قرمز خشک اسلایس (باپوست)    بخش فروش عمده اينترنتي /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 5 كيلو گرم    

سيب قرمز خشك عمده (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
موز خشك اسلايس (عمده)
موز خشك اسلايس  بخش فروش عمده اينترنتي /  حداقل سفارش يك كارتن   رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

موز خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
هلوي خشك اسلايس (عمده)
هلوي خشك اسلايس  بخش فروش عمده اينترنتي /  حداقل سفارش يك كارتن   رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 8 كيلو گرم

هلوي خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
پرتقال خشك با پوست (عمده)
پرتقال خشك اسلايس با پوست  بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن   رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 4 كيلو گرم

پرتقال خشك با پوست (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
انبه خشک اسلايس (عمده)
انبه خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم    

انبه خشک اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
توتفرنگی خشك اسلايس (عمده)
انبه خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 8 كيلو گرم

توتفرنگی خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
خربزه خشك اسلايس (عمده)
خربزه خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 5 كيلو گرم

خربزه خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
كيوي خشك اسلايس (عمده)
كيوي خشك اسلايس بدون پوست  بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

كيوي خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
انجير خشك اسلايس (عمده)
انجير خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 12  درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

انجير خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
شليل خشك اسلايس (عمده)
شليل خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 11  درصد   / وزن كارتن : 8 كيلو گرم

شليل خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
نارنگي خشك اسلايس  (عمده)
نارنگي خشك اسلايس با پوست  بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 4 كيلو گرم

نارنگي خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
گلابی خشک اسلايس  (عمده)
گلابي خشك اسلايس  با پوست و هسته بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12درصد   / وزن كارتن : 10كيلو گرم

گلابی خشک اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
آناناس كمپوتي خشك (عمده)
آناناس كمپوتي خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 12درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

آناناس كمپوتي خشك (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
آناناس طبيعي خشك (عمده)
آناناس طبيعي خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

آناناس طبيعي خشك (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
آلو شابلون خشك (عمده)
آلوي شابلون خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 10 كيلو گرم

آلو شابلون خشك (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
خرمالوي خشك اسلايس (عمده)
خرمالوي خشك اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  تا 12 درصد   / وزن كارتن : 8 كيلو گرم

خرمالوي خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
ليمو ترش اسلايس خشك  (عمده)
ليموي خشك  اسلايس   بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10  درصد   / وزن كارتن : 4.5 كيلو گرم

ليمو ترش اسلايس خشك (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
به خشك اسلايس  (عمده)
به خشك اسلايس ( بدون پوست و هسته ) بخش فروش عمده  /  حداقل سفارش يك كارتن رطوبت : 10 تا 12 درصد   / وزن كارتن : 8 كيلو گرم

به خشك اسلايس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
آناناس خشک با طعم توتفرنگی (عمده)
آناناس کمپوتی خشک طعم دهی شده با توتفرنگی و تمشک بسیار استثنایی با طعمی عالی و بینظیر سفارش عمده  09108876456
سیب خشک دارچینی (عمده)
سیب خشک دارچینی  سیب اسلایس خشک با طعم دارچین

سیب خشک دارچینی (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
لبوی خشک اسلایس (عمده)
لبوی خشک اسلایس طعم و مزه لبو را درتمامی فصول تجربه کنید

لبوی خشک اسلایس (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
آلوي خشك حبه (عمده)
آلوي شابلون و آلوي قرمز طبيعي حبه اي 

آلوي خشك حبه (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
قیصی خشک حبه (عمده)
قیصی خشک به شکل حبه با استفاده از تجهیزات تولیدی مدرن 

قیصی خشک حبه (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
سيب خشك حبه (عمده)
سيب زرد طبيعي حبه اي 

سيب خشك حبه (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
پياز خشك شده (عمده)
توليد و فروش عمده پياز خشك شده

پياز خشك شده (عمده)

لطفاً تماس بگیرید
گوجه خشك (عمده)
توليد و فروش عمده گوجه خشك شده

گوجه خشك (عمده)

لطفاً تماس بگیرید